Friday, July 21, 2023

ĐƯỜNG XƯA LỐI XŨ (NHẠC SĨ- HOÀNG THI THƠ/ ĐINH VIỆT THANH- TRÌNH BÀY)

 


Đường Xưa Lối Cũ.

Nhạc Sĩ Hoàng Thi Thơ

Đinh Việt Thanh (trình bày)

https://www.youtube.com/watch?v=egxglTgH2tQ


No comments: