Saturday, July 22, 2023

LẠM PHÁT TOÀN CẦU: MỸ THỞ PHÀO, EU CÒN LO, CÒN TRUNG QUỐC ĐANG ĐUỐI (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Lạm phát toàn cầu: Mỹ thở phào, EU còn lo, còn Trung Quốc đang đuối?

 

Tại sao bức tranh lạm phát toàn cầu lại khác biệt: trong khi lạm phát Mỹ đã giảm nhiều, châu Âu, nhất là Anh, vẫn còn cao, còn Trung Quốc đi ngược xu thế với nguy cơ giảm phát? Còn tình hình lạm phát của Việt Nam có đáng lo không?

 

https://www.youtube.com/watch?v=nw0mlsnMRB0

No comments: