Wednesday, July 19, 2023

ĐƯỜNG VỀ THIÊN THU (CAO HOÀNG)

 

 


ĐƯỜNG VỀ THIÊN THU


Khiêng mày đi
giữa nắng chiều
Lòng tụi tao chết
ít nhiều
từ đây


Lá cờ phủ một hình hài
Như ba vệt máu
rỉ ngoài vết thương
Nghĩa trang
tiếng gió khua buồn
Hay hồn mày đứng
buồn buồn 
trông theo


Vợ mày rũ rượi
tóc chiều
Đôi chân từng bước
nặng nề
theo sau
Tàn cây gãy một nhánh sầu
Vợ mày gãy một nhịp cầu phu thê

Chiến tranh 
thật quá não nề
Khiêng mày lần cuối
đường về
thiên thu

Cao Hoàng

 

No comments: