Monday, July 31, 2023

TÂM TÌNH (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Tâm Tình

 

Nhớ về quê mẹ đau lòng lắm

Giấc ngủ từng đêm chẳng được tròn

Nghiêng gối mắt sầu luôn đẫm lệ

Xa nhà xa nước thật cô đơn !

 

Cố nhân chắc cũng đau lòng nước

Cũng nhớ về xa tóc bạc màu

Ao ướ cnhiều đâu làm chi được

Ngẩn ngơ sầu!- chờ đợi bao lâu! ?

 

Bạn bè tội nghiệp đi gần hết

Kẻ còn ở lại cũng suy tàn

Tính tuổi thời gian nay đã cạn

Đường xa từng bước rất gian nan!

Quê hương ta mãi còn nhớ lắm

Dẫu kiếp lưu vong vẫn trọn lòng

Tim hồng vẫn rõ tình quê mẹ

Lòng luôn trăn trở chuyện non sông!

 

Xin tạ lỗi Người và Non Nước

Thất thế nên đành chịu dở dang

Sự ngiệp trao vào tay con cháu

“Anh Hùng Hậu Duệ” nước bình an !

 

30-7-2023

 

Hàn Thiên Lương

No comments: