Wednesday, July 5, 2023

NGƯỜI XƯA - TRUNG DŨNG KQD.

 

Trung Dũng Kqd

Người xưa.

Tháng Mười, ta nhớ, mỗi mình ta. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Hình như tình cũng chưa lâu lắm
Tháng Bảy xa rồi, Tháng Tám qua
Tháng Chín nhớ: bằng < hơn… Tháng Sáu
Tháng Mười, ta nhớ, mỗi mình ta.

Thì ra tình cũng chưa lâu mấy
Mà gọi người xưa nghĩ cũng buồn
Nhớ nhung là nhớ và rất nhớ
Thế mà, đi biệt, là đi luôn.

Có chút vấn vương trong tay nải
Đã đem giũ sạch ở ven đường
Sao cứ mỗi lần quay đầu lại
Là nỗi, với niềm, vướng gió sương…

Xin lỗi người xưa, cho xin lỗi!
Giá như bữa đó tiễn nhau về
Ta đứng với người thêm một chặp
Biết đâu, đận ấy, đã, phu thê (!)

Người xưa nhưng vẫn chưa xưa lắm
Tháng Bảy rồi đi, Tháng Tám qua…
Tháng Chín nhớ người như Tháng Sáu
Tháng Mười, còn sót, mỗi, mình ta.

No comments: