Friday, July 7, 2023

PHONG THỔ AN BANG (TRẦN QUỐC BẢO- DỊCH THƠ CỦA VUA LÊ THÁNH TÔN)

 

PHONG THỔ AN BANG

Trần Quốc Bảo dịch Thơ của Vua Lê Thánh Tôn


 

 

Phong Thổ An-Bang

Vua Lê Thánh Tôn (*)

 

峰 土 安 邦

 

海 上 萬 峰 群 玉 立

星 羅 棋 布 翠 崢 嶸

魚 鹽 如 土 民 趨 利

禾 稻 無 田 稅 薄 

浪 向 山 屏 低 處 湧

舟 穿 石 壁 隙 中 行

邊 氓 久 樂 承 平 化

四 十 余 年 不 識 兵

 

黎 聖 宗

 

 

Phong Thổ An Bang  (**)

 

Hải thượng cao phong quần ngọc lập

Tinh la kỳ bố thúy tranh vanh

Ngư diêm như thổ dân xu lợì

Hòa đạo vô điền thuế bạc chinh

Ba hướng sơn bình đê xứ dũng

Chu xuyên thạch bích khích trung hành

Biên manh cửu lục thừa bình hóa

Tứ thập dư niên bất thức binh

 

Lê Thánh Tôn

 

 

Bản dịch của Trần Quốc Bảo

 

 

Cảnh Trí An Bang

 

Đỉnh ngọc nhấp nhô lộng gió mây

Núi cao tinh tú trập trùng vây

Dày công ngư phủ thêm nghề muối

Nhẹ thuế nông dân thỏa cấy cầy

Sóng dưới chân non vờn vỗ mạnh

Thuyền trên khe đá lướt như bay

Dân lành vui sống không binh biến

Bốn chục năm qua hạnh phúc thay

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của tác giả:

<quocbao_30@yahoo.com>

 

(*) Vua Lê Thánh Tôn (1460-1497) là một vị Minh Quân của nước ta, trị vì 38 năm . Ngài rất thông minh, có hiếu với Mẹ, tánh tình ôn hòa nhân hậu. Có công mở mang đất nước thịnh trị về mọi mặt. Đặc biệt về văn học: ấn định phép thi cử, mở mang trường ốc, lập Hội Tao-đàn và chính Ngài là Tao-đàn Nguyên súy.

 

(**)An-Bang là tên một vùng đất trù phú xưa, ở miền Bắc Việt Nam. (giữa Hải phòng, Uông bí và Lào cai). Nay là Tỉnh Quảng Yên, Bắc Việt. Thưở xưa nơi đó dân sống an bình sung túc, nhưng nay làng mạc điêu tàn, là một trong những vùng đói nghèo nhất trong chế độ Cộng sản Việt Nam.

 

                                                                    ---o---

 

       ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~

Kính mời Qúi Thân Hữu đón nhận Thi phẩm Mới "PHÙ VÂN" của Trần Quốc Bảo

                                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


No comments: