Saturday, July 8, 2023

CHẲNG PHÔI PHA (HÀN THIÊN LƯƠNG)

 


Chẳng Phôi Pha

 

Cớ sao trăng rụng xuống cầu

Để cho sông vắng phai màu nước xanh

Vì sao lá lại lìa cành

Chuyện đời tan họp người đành cô đơn!

 

Nửa khuya nghe tiếng vạc buồn

Thương sao chinh khách dặm trường xa xôi!

Gần nhau chưa được cạn lời

Người đi biền biệt bên trời xa xăm!

 

Thời gian dần rụng tháng năm

Niềm dau mong đợi tím bầm con tim

Biệt mù như một cánh chim

Giữa đời tang hải biết tìm đâu ra !

 

Đoạn trường! - lòng chẳng phôi pha

Nguyện cầu cho khách đường xa mau về

Sánh vai trên bước đường quê

Nhìn trời sáng tỏ trăng thề lung linh!

 

Xa xôi cố giữ trọn tình

Mong ngày tái họp có mình có ta

Bao nhiêu năm tháng chia xa

Trong ngày tương ngộ chung trà ngát hương !

 

8-7-2023

Hàn Thiên Lương

 

No comments: