Tuesday, July 25, 2023

HƯ ẢO TRĂNG (THƠ- NGUYÊN SA/ NHẠC PHẠM ANH DŨNG)

 


Hư Ảo Trăng

(thơ Nguyên Sa, nhạc Phạm Anh Dũng)

Hư ảo nào như hư ảo trăng
Em đàn cung nguyệt hát cung vân
Ta về đúng lúc đêm đang tới
Tìm thấy trong thơ khúc nguyệt cầm

Hư ảo nào như hư ảo mây
Em cười trong nắng áo trong tay
Thơ trong tà áo em trong gió
Ta nhớ mơ hồ mây trắng bay

Hư ảo nào như hư ảo ai
Sương mờ giăng lối lá bay bay
Em như huyền hoặc đời như mộng
Ta lạc đường vào chốn liêu trai

Hư ảo nào như hư ảo em
Tiếng cười khô đọng những thân quen
Đời xưa ta nhớ mây chiều gió
Còn lúc bây giờ ta nhớ em


Phạm Anh Dũng

http://phamanhdung.wordpress.com/

 


HƯ ẢO TRĂNG

(thơ Nguyên Sa, nhạc Phạm Anh Dũng)
Mai Hương hát, Duy Cường hòa âm

Hoàng Khai Nhan video


Màn ảnh lớn:  https://www.youtube.com/embed/5ypMuubr_jw

Màn ảnh nhỏ: https://www.youtube.com/watch?v=5ypMuubr_jw

 


No comments: