Saturday, July 29, 2023

MỸ TÍNH CHUỖI CUNG ỨNG SANG CÁC NƯỚC BẰNG HỮU/ CƠ HỘI CHO VN? (GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Mỹ tính chuyển chuỗi cung ứng sang các nước bằng hữu - cơ hội cho Việt Nam?


Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã nói tại Hà Nội rằng Việt Nam là 'đối tác đáng tin cậy' trong để Mỹ chuyển sản xuất từ Trung Quốc. Tại sao Mỹ cần phải chuyển sản xuất sang các nước bằng hữu và Việt Nam cần làm gì để nắm lấy thời cơ này.

  

https://www.youtube.com/watch?v=zVCka3dN724&t=1332s


No comments: