Saturday, July 15, 2023

NỀN KINH TẾ TRUNG QUỐC HẬU COVID ĐANG CÓ DẤU HIỆU HỤT HƠI- VÌ ĐÂU NÊN NỖI? (GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC)

 

 


Nền kinh tế Trung Quốc hậu Covid đang có dấu hiệu hụt hơi - vì sao nên nỗi?

 

Nền kinh tế Trung Quốc phục hồi không như kỳ vọng và ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng Trung Quốc tăng trưởng chậm đi nhiều trong bối cảnh nước này đang bị bủa vây bởi hàng loạt thách thức từ thị trường bất động sản đóng băng cho đến xuất nhập khẩu suy giảm

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ILKZzUMDX0


No comments: