Friday, May 1, 2020

"CÂU CHUYỆN KINH TẾ" ĐÀI VOA VỚI GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC (NGÀY 1 THÁNG 5 NĂM 2020)Câu chuyện kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Dịch Covid-19 làm gián đoạn chuỗi cung thực phẩm của Mỹ ra sao?”

Xin bấm vào web chữ đỏ để nghe bài phỏng vấn đài VOA với GS.TS KHƯƠNG HỮU LỘC. (ngày 1 tháng 5 năm 2020)

https://www.facebook.com/watch/live/?v=256070808869439&ref=watch_permalink

No comments: