Sunday, January 30, 2022

CÁC HẢNG HÀNG KHÔNG VÀ DU LỊCH KIẾN NGHỊ THỦ TƯỚNG VN MỞ CỬA DU LỊCH (VOA - GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 Các hãng hàng không và du lịch kiến nghị thủ tướng Việt Nam mở cửa du lịch

 

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Các hãng hàng không và du lịch kiến nghị thủ tướng Việt Nam mở cửa du lịch”. 11 hãng hàng không và dịch vụ du lịch vừa gửi kiến nghị thư lên thủ tướng Việt Nam, mở cửa hoàn toàn với du khách nước ngoài ngay từ tháng 2. Tác động của việc này về mặt kinh tế sẽ ra sao?

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/3146668375611469


No comments: