Monday, January 17, 2022

NGƯỜI CÀNG THÔNG MINH, KHÔN KHÉO CÀNG BIẾT CÚI ĐẦU TRƯỚC 3 NGƯỜI NÀY (TRUY NGUYỆT)

 

Người càng thông minh, khôn khéo càng biết cúi đầu trước 3 người này

Sống ở đời thì gặp người hồ đồ, chúng ta cần học được các cúi đầu nhường bước, như vậy mới giúp cuộc sống được an nhiên tự tại.

Cúi đầu trước cha mẹ

Trong cuộc sống này không phải tất cả những bậc cha mẹ trên đời đều xứng đáng với địa vị của mình. Bởi vì họ không phải là đấng toàn năng, nên khó có thể tránh khỏi những lúc mắc sai sót.

Nhưng trong quá trình dạy bảo chúng ta thì cha mẹ lúc nào cũng xuất phát từ tâm muốn tốt cho con cái. Theo ý nguyện của cha mẹ, từng bước trưởng thành, có lúc chúng ta sẽ gặp phải những tình huống không ý muốn. Nhưng nếu biết làm theo lời dạy của cha mẹ thì chắc chắn là tương lai sẽ ngập tràn ánh nắng mặt trời.

Cúi đầu trước bậc nhân nghĩa

 

Phàm là những bậc vương giả mà cao cao tại thượng, không phải do ông ta có quyền lực lợi hại đến đâu mà bởi ông có thể trở thành người có năng lực quy tụ lòng người. Đây chính là biểu hiện của nhân nghĩa.

Vì vậy nên người thông minh lúc nào cũng sẽ biết cúi đầu trước những người nhân nghĩa và đứng về nhóm người chính nghĩa. Một người dù thông minh đến đâu, nếu không có nền tảng của lòng nhân nghĩa thì nhất định sẽ thất bại. Đạo lý này, dù ở thời nào cũng được thế nhân coi trọng.

 

Cúi đầu trước kẻ hồ đồ

Làm người, lúc nào nên hồ đồ thì nên hồ đồ, lúc nào cần thanh tỉnh thì nên thanh tỉnh, có như vậy thì cuộc sống mới có thể buông bỏ được.

Người thông minh tỏ ra hồ đồ một chút lại chính là hành động đúng đắn.

Giả vờ hồ đồ giống như một viên đá được mài nhẵn các góc cạnh và sẽ không khiến người khác chịu tổn thương và oán hận.

Theo Truy Nguyệt/ Khoevadep

 

No comments: