Wednesday, January 26, 2022

SỚ TÁO QUÂN 2022 NHÂM DẦN (DIỆP THẾ HÙNG)

 


SỚ TÁO QUÂN 2022 NHÂM DẦN

 

Tâu Thánh Thượng, Thần là Ông Táo,

Từ Navarre lại đáo về đây

Thần xin mọi việc trình bày

Của năm Tân Sửu cho Ngài tường minh

 

Từ lúc dịch,  Biển Tình (*) đã hủy

Không ai còn tâm trí để vui

Đã hai năm phải ngậm ngùi

Bạn bè không gặp không nguôi nỗi buồn

 

Năm Tân Sửu làm tuôn nhiều lệ

Khóc thầy cô Nguyễn Huệ ra đi

Tuổi già rồi phải biệt ly

Nhưng lên thiên giới làm chi hả Trời ?

 

Thần cũng có vài lời trách móc 

Trong cộng đồng phải khóc chia lìa

Nhiều học sinh cũ chưa già

Nhưng vì bệnh tật cùng xa cõi trần

 

Nhiều tài tử văn nhân cũng chết

Bệnh già và Covid lấy đi

Cuộc đời sao quá sầu bi

Phi Nhung đâu có làm gì bất công?

 

Còn nhiều nữa Thần không kể hết

Bao nhiêu người phải chết bệnh truyền

Bệnh truyền Covid liên miên

Biết bao giờ hết đảo điên nhân loài

 

Thần phải kể cho Ngài thấu rõ

Trong cái buồn cũng có niềm vui

“Chim Về Núi Nhạn” nhà tui

Đã hơn năm triệu người người vào xem

 

Tâu Thánh Thượng, Thần thêm một chút

Blog hàng tuần thu hút tài năng

Càng ngày phẩm lượng càng tăng

Những người nổi tiếng rất hăng viết bài

 

Văn thi sĩ, cùng vài bác sĩ

Vài kỹ sư, vật lý học gia

Mỗi tuần cộng tác gọi là

Mang niềm vui đến mọi nhà bình an

 

Xin Thánh Thượng hãy ban hạnh phúc

Cho mọi người một chút niềm tin

Cho trần gian được bình yên

Cho con Covid hết truyền bệnh đau

 

Xin Thánh Thượng làm mau hết dịch

Vì bạn bè rất thích gặp nhau

Lần sau Đại Hội muôn màu

Mọi người hớn hở ôm nhau thỏa lòng

 

Tâu Thánh Thượng, Thần xong cái sớ

Thần xin về sợ ở quá lâu

Rồi Ngài mệt sẽ phờ râu

Rồi Ngài quên hết lời cầu lời xin.

 

Táo Quân CVNN (23 tháng chạp Tân Sửu)

DIỆP THẾ HÙNG 

(*) Biển Tình: tên của Đại Hội ở Hawai bị hủy vì đại dịch.

 

No comments: