Friday, January 14, 2022

RIP: THẦY TRẦN VĂN MẪN - CỰU HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG SƯ PHẠM QUY NHƠN.

 

OBITUARY

Thukỳ vừa nhận được tin trễ từ Phương Lan (Therese) ái nữ của thầy Trần Văn Mẫn báo tin:

 

Thầy:  JOHN THE BAPTIST 

     TRẦN VĂN MẪN

Cựu Hiệu Trưởng Trường Sư Phạm 

Quy Nhơn, Việt Nam.

Đã mãn phần vào ngày 17 tháng 11 năm 2021

Tại California.

 

HƯỞNG THỌ 90 TUỔI

 

Thành thật chia buồn cùng Phương Lan & tang quyến và nguyện xin hương linh linh Thầy sớm về nước Chúa.

XIN MỜI XEM MỘT SỐ HÌNH ẢNH TANG LỄ CỦA THẦY:


Vô cùng thương tiếc.


No comments: