Saturday, January 15, 2022

ĐỌC TÂM THƯ CHÁU GÁI VA 8 T GỬI CHO CHỊ HẠNH MÀ RƠI LỆ.

 

 

Đọc "TÂM THƯ" Cháu Gái V.A 8 T.u.ổ.i Gửi Tặng Cho 

Chị Hạnh Mà Rơi Nước Mắt- Bấy Lâu Nay

 

https://www.youtube.com/watch?v=1bnKH6_QzEA

No comments: