Saturday, January 22, 2022

CUNG ĐÀN XUÂN (THIÊN DI SG)

 

Thiên Di SG

Cung đàn xuân

Buồn chi câu hát nửa chừng/ Nhớ chi buông tiếng não nùng phím tơ. (Hình: Đa Mi)

 

Xuân về hơi ấm dần lan
So dây nắn nót cung đàn nhẹ rung
Buồn chi câu hát nửa chừng
Nhớ chi buông tiếng não nùng phím tơ

Núi cao  trắng xóa mây mờ
Người xa xôi có đợi chờ ta chăng
Ở đây chiều muộn mù giăng
Phơi sương lạnh lẽo vầng trăng bạc mầu

Chẳng đành hờn trách gì nhau
Cung thương vọng nhớ chút sầu riêng ai
Đường qua sông núi dặm dài
Biết người có vội khi mai điểm vàng?

Tiếng đàn dìu dặt mênh mang…
Đường hoa xưa vắng trăng vàng ngày xưa
Ai theo áo trắng đón đưa
Trên đồi sim tím cũng vừa trổ bông…

Giờ đây đào đã điểm hồng
Tỉ tê gửi hết nỗi lòng phím cung
Mơ màng hồn nhẹ lâng lâng
Hương xuân vờn sóng nhạc nâng tiêu sầu

Va vào nỗi nhớ chôn sâu
Lá vàng còn giấu một bầu lệ khô
Phím rung điệp khúc mong chờ
Cung đàn đừng gãy đường tơ nửa chừng

Đêm xuân dạo khúc tình chung…

No comments: