Sunday, January 9, 2022

RIP: THẦY ĐẶNG SANH CHÚC

 

OBITUARY

 CVNN được thầy Thích Nguyên Nguyện báo tin buồn là:

 

Thầy : ĐẶNG SANH CHÚC

Pháp Danh : CHÚC THÀNH

Nguyên Sanh : năm 1930 ( Canh Ngọ)

Tại : Hòa Đồng -Tây Hòa -Phú yên

Mãn Phần : Ngày 8/1/2022 Nhằm ngày : Mùng 6 tháng Chạp năm Tân Sửu

Hưởng Thọ : 92 Tuổi

Tại :Tuy Hòa -Phú Yên

Thầy nguyên là giáo sư Trường Trung Học Tư Học Bồ Đề Phú Yên , Thầy là thân phụ của Nhà Thơ Vĩnh Phố -Đặng Nhất Vĩnh ( Học Sinh Bồ Đề -Phú Yên)

Chùa Viên Giác -Oklahoma xin trợ duyên tụng kinh cầu siêu 49 ngày

 

NAM MÔ SIÊU LẠC ĐỘ BỒ TÁT

Oklahoma January 8.2022

THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


Cựu HSPY và Chim Về Núi Nhạn thành kính phân ưu cùng tang quyến, và nguyện xin hương linh thầy sớm về cõi vĩnh hằng.


No comments: