Wednesday, January 26, 2022

XUÂN VỀ CHƯA? (BẰNG SƠN)

 


Xuân Về Chưa?

 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

  

Xuân về chưa sao chẳng thấy mai vàng?

Đông giá buốt tuyết lạnh lòng viễn xứ

Vài hớp rượu cố quên niềm tâm sự

Gởi cô đơn theo khói thuốc phai tàn

 

Xuân về chưa  không tiếng pháo rền vang

Cơn gió rét giữa màn đêm ảm đạm

Ta còn lại những gì theo năm tháng

Bao nhiêu  lần ngao ngán đón Xuân sang

 

Xuân về chưa sao nước mắt dâng tràn

Người ở lại tiếc thương  kẻ xa rời

Uống thêm vài chung rượu bớt sầu vơi

Nơi xứ lạ vấn vương về cố quốc

 

Xuân về chưa cho kịp giờ hái lộc

Không Rồng Lân không chiên trống kèn vang

Tết Nhâm Dần mong vạn sự  bình an

Cầu hạnh phúc thêm năm dài xa xứ

 

🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻

 

Bằng Sơn

No comments: