Saturday, January 15, 2022

XUÂN TỰ TÌNH (CHÚC TRẦN THỊ)

 

 XUÂN TỰ TÌNH

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Én liệng mai vàng nẩy lộc xanh

Xuân về trong tưởng nhớ mong manh

Xuân xưa lần đầu tiên ngỏ ý

Yêu Xuân thắm đượm tình nồng

Xuân này sợ mình thêm tuổi

Biết đâu sẽ trả nhớ về không ?

Bé thơ được bao mừng tuổi cười toe

Lúc gìa nhận lì xì mắt cay  cay đỏ hoe

Mùa Xuân chuyên chở bao nỗi nhớ

Mẹ cha con cái bạn bè xa thăm thẳm

Nhớ tiền covycovid Xuân hội ngộ

Nhưng đã ba xuân chẳng gặp nhau

Xuân này mùa đến nhiều nỗi đau

Tý hư sỬu hao Dần bất lợi

Tin thầy tin bạn về tuyến cuối

Xao xuyến tiếc thương lẫn ngậm ngùi

Thành kính phân ưu lòng tiếc thương

Xuân đi Xuân đến đầy vọng tưởng

Ước mùa sau Xuân đem lại yêu thương

Nhân gian thơm ngát tỏa hoa hương

Mọi người ai cũng nở nụ cười đón Tết

 

                                           CHÚC TRẦN THỊ.        

No comments: