Wednesday, January 12, 2022

EM GIẤU MÙA THU TÔI Ở ĐÂU? (NGUYÊN LẠC)

 Nguyên Lạc.

Em giấu mùa Thu tôi ở đâu?

Khơi mở hồn tôi Thu thế sao?/ Hắt hiu vàng lá chao ngang đầu. (Hình: Triết Trần)

 

Em giấu mùa Thu tôi ở đâu?

Hình như trong phiến nhớ rêu màu

Thu ơi khẽ tiếng chi thương nhớ?

Hãy để tình tôi đáy huyệt sâu!

 

Khơi mở hồn tôi Thu thế sao?

Hắt hiu vàng lá chao ngang đầu

Khói sương vương mắt mờ nhân ảnh

Dấu vết tình tôi thu giấu đâu?


Vẫn nhớ vườn Thu em với tôi

Quế hương son đẫm ngất môi người

Thu phong se sắt trời cô lữ

Hãy chỉ giùm tôi dáng Thu ngời.

 

Dấu vết tình tôi Thu giấu đâu?

Sầu tôi từng cánh gió ru hời!

Em theo mộng ước đời xanh biếc

Bỏ lại hồn tôi lệ lá rơi!

 

Bức tử tình tôi như thế sao?

Em mang theo hết những ngọt ngào

Trong tôi còn lại trời nhung nhớ

Và phiến môi son nguyệt quế nào.

 

Em giấu mùa Thu tôi ở đâu?

Em, mối tình thu tôi phương nào?

Bao năm rồi đó “mùa Thu chết” *

Tôi giấu tình tôi đáy huyệt sâu!

 

*Tên bài hát của Phạm Duy


No comments: