Sunday, January 23, 2022

TRỘM HỎI (NGUYỄN HUY KHÔI) - Ý VỊ NGÀY XUÂN (ĐÔNG THIÊN TRIẾT)

 

Vì bài thơ xướng chủ ý tặng "Muội Tôi", nên bài họa nương lời mà hô ứng, Hay dở , huynh nhớ hồi âm nha!

 

TRỘM HỎI

 

Vì thiếu "Muội tôi"...tết đến gần

 

Nên lòng Trưởng Lão nhớ trào dâng

 

Hồn sầu, hờ hững hồng hé nụ

 

Dạ hẫng, ơ thờ cúc rộ sân?

 

Chẳng màng phượng múa khi vào hội

 

Chi thiết tiên sa buổi xuống trần?

 

"Không Muội"...hương tình vô cảm khái

 

Còn gì hào hứng để chờ xuân??/

 

12-1-2022

Nguyễn huy Khôi

 

 

Ý Vị Ngày Xuân!

 

Trâu đi, Cọp sắp sửa về gần,

Mà đã nghe lòng nỗi nhớ dâng.

Trước cổng, hồng đào khoe đỏ lối,

Ngoài hiên, hoàng cúc trổ vàng sân.

Xôn xao các chị xinh như thánh,

Náo nức quý cô đẹp tuyệt trần.

Nhưng thiếu Muội tui về hội Tết (*)

Đâu còn ý vị của ngày xuân?

 

ĐôngThiênTriết.

(*)-Bài thơ này chủ ý riêng tặng cho Muội tôi, bút danh NL


No comments: