Saturday, January 15, 2022

CÔNG AN NÓI GÌ? SAU KHI XEM CAMERA VỀ CHÁU VA 8 TUỔI!!!

 

CÔNG AN nói gì? Sau Khi Xem Camera về 

Cháu V.A 8T.u.ổ.i ?- Chị Hạnh Bật Khóc Vì ThươngCon

 

https://www.youtube.com/watch?v=0BxXnrtR4_g

No comments: