Monday, January 10, 2022

CHO ĐÀ LẠT THÁNG MƯỜI HAI (NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO)

 

Nguyễn Thị Hồng Đào

Cho Đà Lạt Tháng Mười Hai

 

Vạt bông lau ven đường chợt nhớ chợt yêu. (Hình: Đa Mi)

 

Tháng Mười Hai
Mùa dã quỳ réo rắt
Trước mắt ta
Vàng rực từng góc phố mù sương

Tháng Mười Hai
Đồi thông luyến thương
Vạt bông lau ven đường chợt nhớ chợt yêu
Líu lo chim hót bên trời hoang vu

Tháng Mười Hai
Hồ Xuân Hương trong xanh
Ta vẫn như mọi lần ngồi hóng
một chút nắng
một chút gió
một chút sương
một chút gì đó về nơi ấy

Tháng Mười Hai
Ngồi nhớ mông lung
Để mặc những chút tiếc nuối nhớ thương còn sót lại
Khiến chiều nghiêng phai vạt nắng
Xui hoàng hôn ngậm ngùi

Lặng lẽ đời
Lặng lẽ riêng ta.

No comments: