Wednesday, January 12, 2022

GIÁM ĐỐC BỆNH TRUYỀN NHIỄM QUỐC TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA MASSACHUSETTS: "OMICRON GẦN NHƯ BIẾN MẤT"

 Ghi chú từ cuộc gọi với Edward Ryan MD, Giám đốc Bệnh Truyền nhiễm Quốc tế tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts:

 

 1. Gần 100% các trường hợp dương tính với MA là Omicron. Delta gần như hoàn toàn biến mất khỏi New England.

2. Sự gia tăng này sẽ đạt đỉnh vào khoảng từ 1/10 đến 1/21 và sau đó bắt đầu hành trình xuống dốc nhanh chóng kéo dài từ hai đến bốn tuần.

3. Chúng tôi sẽ kết thúc với tỷ lệ tích cực 20-50%.

4. Tháng 2 sẽ là lúc dọn dẹp, tháng 3 sẽ bắt đầu trở lại "bình thường".

5. Omicron sống trong mũi và vùng hô hấp trên của bạn, điều này khiến nó rất dễ lây lan. Nó không thể liên kết với phổi của bạn như các biến thể khác.

6. Số lần nhập viện gia tăng nên được thực hiện rất ít vì hầu hết trong số họ là lần nhập viện thứ cấp (tức là những người đến để phẫu thuật, gãy xương, v.v. được xét nghiệm COVID).

7. Chúng ta sẽ không cần chất tăng cường cho omicron vì chúng sẽ không thể phát triển trước khi nó biến mất hoàn toàn và tất cả chúng ta đều sẽ có được nó để cung cấp cho chúng ta khả năng miễn dịch cần thiết để vượt qua nó.

8. COVID sẽ cùng với 4 coronavirus khác mà chúng ta đối phó gây ra cảm lạnh thông thường, nhiễm trùng đường hô hấp trên, RSV, v.v. Nó sẽ trở thành một bệnh nhi khoa chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ nhỏ chưa có khả năng miễn dịch.

9. 40% những người bị nhiễm sẽ không có triệu chứng.

10. Test nhanh nhạy 50-80% với những người có triệu chứng, chỉ 30-60% nhạy với những người không có triệu chứng.

11. Truy tìm sự liên hệ là vô giá trị bởi vì tất cả chúng ta sẽ có được nó và không có cách nào chúng ta có thể theo kịp nó.

12 Chúng ta đang chiến đấu với cuộc chiến cuối cùng với COVID và lẽ ra đang quay trở lại cuộc sống bình thường, nhưng xã hội vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó.

13. Không cần thiết phải nghỉ làm ở nhà hoặc sống ẩn dật trừ khi bạn bị suy giảm miễn dịch hoặc 85 tuổi trở lên, nhưng ông ấy khuyên bạn nên tránh xa các cuộc tụ tập đông người trong sáu tuần tới.

14. Mùa xuân / mùa hè sẽ thực sự tuyệt vời!

 

Nói chung là một bài thuyết trình tuyệt vời. Rất nhiều tin tốt.

Notes from a call with Edward Ryan MD, Director of International Infectious Disease at Massachusetts General Hospital: 

 

1. Close to 100% of the positive cases in MA are Omicron.  Delta is almost completely gone from New England.

2. This surge will peak sometime between 1/10 and 1/21 and then begin a quick downhill journey of two to four weeks.

3. We will end up with a 20-50% positivity rate.

4. February will be clean up mode, March will begin to return to "normal"

5. Omicron lives in your nose and upper respiratory area which is what makes it so contagious.  It isn't able to bond with your lungs like the other variants.

6. The increased hospitalizations should be taken with a grain of salt as most of them are secondary admissions (i.e. people coming in for surgery, broken bones, etc. who are tested for COVID).

7. We won't need a booster for omicron because they wouldn't be able to develop one before it's completely gone and we're all going to get it which will give us the immunity we need to get through it.

8. COVID will join the 4 other coronaviruses we deal with that cause the common cold, upper respiratory infections, RSV, etc.  It will become a pediatric disease mainly affecting young children with no immunity.

9. 40% of those infected will be asymptomatic.

10. Rapid tests are 50-80% sensitive to those with symptoms, only 30-60% sensitive to those without symptoms.

11. Contact tracing is worthless because we're all going to get it and there's no way we could keep up with it.

12. We are fighting the last war with COVID and should be pivoting back to normal life, but society isn't quite ready for it yet.

13.There is no need to stay home from work or to be a hermit unless you're immunocompromised or 85 or older, but he does recommend staying away from large gatherings for the next six weeks.

14. Spring/Summer will be really nice!

 

Overall a great presentation. Lot of good news.

No comments: