Monday, January 17, 2022

PHAN RÍ CHIỀU THÁNG CHẠP (LÊ THANH HÙNG)

 Phan Rí chiều Tháng Chạp

Trăng Phan Rí, vạnh tròn nỗi nhớ/ Sóng khẽ khàng, ru rặng phi lao. (Tranh: Đinh Trường Chinh)

Tặng chị Cẩm Hương

Trăng Phan Rí, vạnh tròn nỗi nhớ

Sóng khẽ khàng, ru rặng phi lao

Cứ tất bật, tròn xoay, buổi chợ

Để giờ đây, nghe gió thì thào…

 

Bao nhiêu năm, nặng đời dâu bể

Bỗng chiều nay, nhớ mộng ban đầu

Còn điều gì bây giờ mới kể?

Chuyện ngày xưa, rơi rụng từ lâu…

 

Gió cứ gió, ngang trời thổi mãi

Từ triền cao đến tận biển sâu…

Tìm ký ức – dặn dò con gái

Cũng như mình, chúng có nghe đâu!

 

Bản sao đó – của mình – thời trẻ

Thôi đời sông, đời suối, trôi dòng

Cứ chảy đi – Biết nhiều ngã rẽ

Hãy yên lòng về với Biển Đông…

 

Trăng Tháng Chạp, trời se se lạnh

Ngồi im nghe – nhức mỏi toàn thân

Tiếng siêu thuốc, reo sôi ngoài sảnh

Chợt ai về, lóng lánh – mùa Xuân…

 Lê Thanh Hùng


No comments: