Saturday, January 29, 2022

THƠ ĐÔI (HOA VĂN)

 

                     

  THƠ ĐÔI                                    

Hoa Văn

 

Tôi Thơ em cũng một Người Thơ

Còn biết yêu đời còn mộng mơ

Dù tuổi lá vàng hay tuổi nhớ

Vẫn mong tình đẹp để tôn thờ

 

Thơ có lúc hay lúc dở thôi

Ngại gì thân thế chuyện buồn vui

Cao sang đâu mãi trong tay nhỏ

Cũng đổi cũng dời cũng đẹp tươi

 

Tôi nửa câu tình em nửa câu

Ghép cho tròn vận bớt u sầu

Đưa thơ về cõi mơ và mộng

Thơ vẫn cùng thơ vẫn trước sau

 

Tôi bước đường chiều lạnh cóng tay

Mùa Đông chưa ấm cả Đông Tây

Tôi như thấy được ngày mai hội

Ngày hội tương phùng có nắng bay

 

Tôi đi trong gió lạnh theo lòng

Lạnh có vô tình vẫn trổ bông

Chân vẫn bước cùng thơ vẫn viết

Nhớ về bên ấy dáng hoa dung

 

Người của tôi đang ở xứ mưa

Ngày nào cũng có gió đong đưa

Nay mưa mai tuyết buồn cô quạnh

Thơ vẫn lung linh thật bất ngờ

 

Em ở trời Tây cũng hắt hiu

Tôi miền Đông Bắc xa bao nhiêu

Đem thơ vào mộng cho thêm ấm

Ấm cả hồn thơ tuổi cuối chiều.

12/21/2021


No comments: