Friday, January 21, 2022

TRÁI CÂY VIỆT NAM: SỰ LỆ THUỘC VÀO TRUNG QUỐC VÀ CƠ HỘI VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Trái cây Việt Nam: sự lệ thuộc vào Trung Quốc và cơ hội vào thị trường Mỹ

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Trái cây Việt Nam: sự lệ thuộc vào Trung Quốc và cơ hội vào thị trường Mỹ”. Nguyên do vì đâu mà trái cây xuất khẩu của Việt Nam lệ thuộc phần lớn vào thị trường Trung Quốc để rồi mỗi lần Trung Quốc làm khó, nông dân Việt Nam lại chới với? Liệu thị trường Mỹ có mở một lối ra cho Việt Nam thay thế thị trường Trung Quốc?

 

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/445837907213599

 


No comments: