Wednesday, January 12, 2022

CƯ DÂN CALIFORNIA CÓ THỂ ĐƯỢC GIÚP "TRẢ TIỀN NHÀ QUÁ HẠN" DO COVID-19 (TRÀ NHIÊN)

 

Cư dân California có thể được giúp ‘trả tiền nhà quá hạn’ do COVID-19

January 11, 2022

 

SACRAMENTO, California (NV) – Thống Đốc California Gavin Newsom cho hay, hiện có chương trình giảm tiền nợ mua nhà (nợ thế chấp) có tên là “California Mortgage Relief Program” theo đó giúp hàng chục ngàn người dân trả tiền cho các kỳ thiếu nợ nhà do hệ lụy của đại dịch COVID-19.

Theo văn phòng thống đốc vào Tháng Mười Hai, 2021, “chủ nhà có thể bắt đầu ghi danh cho chương trình từ Tháng Giêng, 2022, và Mortgage Relief Program sẽ trả tối đa $80,000 tiền thế chấp hàng tháng đã quá hạn (past due mortgage payment), thuế bất động sản, và các khoản bảo hiểm cho người hội đủ điều kiện.”

Chương trình giảm nợ thế chấp của California giúp chủ nhà trả các khoản quá hạn để hỗ trợ cư dân bị ảnh hưởng nặng nề do COVID-19. (Hình minh họa: Trà Nhiên/Người Việt)


“Chúng tôi cam kết hỗ trợ cư dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau đại dịch, trong đó gồm những chủ nhà không có khả năng trả tiền hàng tháng,” Thống Đốc Newsom được trích lời trong thông cáo.

Ông tiếp: “Chương trình Housing Key giúp nhiều người thuê nhà và chủ đất trang trải nợ nên chúng tôi mở rộng hỗ trợ tài chính đến các chủ nhà với chương trình California Mortgage Relief Program.”

Thông báo cho biết thêm, đây là chương trình miễn phí và chủ nhà hội đủ tiêu chuẩn để được xóa nợ không cần phải trả lại.

Theo chương trình California Mortgage Relief, cư dân California phải hội đủ các điều kiện sau đây:

  • Thu nhập gia đình của tất cả các thành viên trên 18 tuổi phải bằng hoặc thấp hơn 100% Thu Nhập Trung Bình Khu Vực (AMI) của quận hạt. Tham khảo cách tính AMI tại trang web https://camortgagerelief.org/#amicalculator.
  • Chủ nhà phải nợ ít nhất hai tháng tiền nhà trước ngày 27 Tháng Mười Hai, 2021.
  • Chủ nhà hiện phải sở hữu và sử dụng bất động sản ở California làm nơi cư trú chính.
  • Chủ nhà chỉ được sở hữu và ở một ngôi nhà hay bất động sản.
  • Chủ nhà phải chứng minh rằng họ đủ tiêu chuẩn của Qualified Financial Hardship, điều khoản khó khăn tài chính như mất thu nhập do thất nghiệp hay tiền chi tiêu tăng liên quan đến COVID-19, sau ngày 21 Tháng Giêng, 2020.
  • Số tiền gốc (principal balance) chưa thanh toán của khoản vay thế chấp chính của căn nhà, tại thời điểm mua nhà, không được lớn hơn “giới hạn khoản vay,” có hiệu lực từ lúc mua nhà. Để tham khảo về mức “giới hạn khoản vay,” xin vào trang web www.fhfa.gov/DataTools/Downloads/Pages/Conforming-Loan-Limits.aspx.
  • Chủ nhà không có sẵn tiền hoặc tài sản (không bao gồm khoản tiết kiệm hưu trí) có giá trị bằng hoặc lớn hơn số tiền trợ cấp cần thiết trên $20,000. Ví dụ: Chủ nhà cần $30,000 để trả nợ thế chấp nhưng nếu họ có tài sản từ $50,000 trở lên thì sẽ không đủ điều kiện cho chương trình giảm nợ.

Để biết thêm chi tiết điều khoản và ghi danh cho chương trình giảm nợ, xin vào trang web https://camortgagerelief.org/vi/, hoặc có thể nhờ nhân viên tư vấn nhà thuộc Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị giúp đỡ qua số điện thoại 1-800-569-4287.

Thêm vào đó, cư dân nhận trợ cấp của chính phủ hay được “chủ nợ” xóa khoản vay vẫn đủ điều kiện để ghi danh cho chương trình.

Chương trình Mortgage Relief Program được ngân sách tài trợ $1 tỉ của liên bang, phân bổ từ khoản $10 tỉ thuộc chương trình hỗ trợ tiền thế chấp, một phần trong kế hoạch “Giải Cứu Nước Mỹ” (American Rescue Plan) của Tổng Thống Joe Biden.

Bộ Tài Chính Mỹ sau đó chia đều khoản ngân sách dựa theo số người thất nghiệp và người nợ tiền quá hạn của từng tiểu bang.

Mortgage Relief Program là một phần trong Housing is Key của California, chương trình hỗ trợ người thuê nhà và chủ đất trả tiền quá hạn do tình cảnh kinh tế khó khăn vì COVID-19.

Để biết thêm chi tiết về chương trình trợ giúp thuê nhà thời kỳ COVID-19, xin vào trang web https://housing.ca.gov/covid_rr/index_vt.html

(Trà Nhiên) 

 

No comments: