Wednesday, January 12, 2022

VỢ CHỒNG GIÀ (DZUI).

 

Vợ chồng già

 

Về hưu rảnh rỗi cả ngày

Cụ bà đổi tính nên hay nói nhiều

Rằng thì cụ nói đủ điều

Hết mưa trời nắng, hết chiều tới khuya

Trách ông già: vẫn không chừa

Tính tình gàn dở, khó ưa quá chừng

Lỗi ông cụ nhớ thật dai

Lâu lâu nhắc lại một vài tật xưa

Chung xe hai cụ đi cùng

Cụ ông cầm lái cụ bà chỉ huy

Hãy nhìn đèn đỏ ông ơi!

Ông mà vượt nó hồn lìa thế gian

Lái xe cốt giữ an toàn

Chạy nhanh lái ẩu là tan thân già

Những ngày hai cụ ở nhà

Ðứng ngồi quanh quẩn vào ra đụng đầu

Chuyện trò chỉ được vài câu

Thế là các cụ bắt đầu lên cơn

Bà rằng: ông dở chứng điên

Ông rằng: bà mới vô duyên trên đời

Hôm nào khó thở trong người

Không gây nhau thấy buồn ơi là buồn

Gây hoài riết trở thành quen

Gây xong lại nắm tay em cười huề

Cãi nhau cái thú người già

Không gây không cãi, cửa nhà buồn tênh.

 


No comments: