Wednesday, January 19, 2022

CHỜ QUÊN MỘT THUỞ...(NHẤT PHƯƠNG)

 Chờ Quên Một Thuở…

                                                                                     Nhất-Phương

Vàng nghiêng rơi nhánh chiều tà

Nâng tay đếm ngón tình xa ngút ngàn

Sợi tương tư phủ phím đàn

Sương phơi tím ngụm mưa tan lưng trời

Dòng sông trôi giữa dòng đời

Khẳm khoang thuyền chất chứa lời bướm ong

Nước thèn thẹn dấu ăn năn

Chờ quên một thuở thương thầm người dưng.

 

Nhất- Phương

No comments: