Tuesday, January 25, 2022

CÒN TỜ LỊCH CUỐI (NGUYỄN HẢI THẢO)

 Nguyễn Hải Thảo

Còn tờ lịch cuối 

theo vòng luân hồi/ qua cơn bỉ cực/ đến mùa thới lai… (Hình: Nguyễn Bá Trạc)


Buổi sáng dậy muộn

nhìn lên vách. buồn

thấy tờ lịch cuối

chợt nghĩ mà thương


Chợt nghĩ mà thương

cuộc người hữu hạn

cũng như giọt sương

tan trong nắng sớm

Tan trong nắng sớm

để ngày mới lên

đẩy lùi bóng tối

thắp sáng niềm tin

Thắp sáng niềm tin

dậy mầm hy vọng

đời sẽ an yên

sau bao mất mát


Sau bao mất mát

hạnh phúc sinh sôi

như cây đến hạn

sẽ trổ hoa thôi

Sẽ trổ hoa thôi

theo vòng luân hồi

qua cơn bỉ cực

đến mùa thới lai…


No comments: