Sunday, March 13, 2022

ĐẶC SẢN QUÊ NHÀ (NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH)

 

ĐẶC SẢN QUÊ NHÀ

 

Được biết bên em thiếu mãng cầu

Ta ngồi nhặt trái chẳng rầy sâu

Từ Nam mới chuyển về Đông Tác

Đặc biệt tươi ngon của lứa đầu

 

Đến gửi cho em vội tức thì

Nhưng ngành vận chuyển phớt lờ đi

Ta nghe họ bảo giờ Covid

Nước Mỹ không cho nhập thứ gì

 

Bởi thế đành thôi hẹn lúc nào

Tình hình dịch bệnh hết xôn xao

Em về xóm chợ trên Hầm Nước

Sẽ gặp ta luôn đứng đón chào

 

Vẫn lại hằng ngày bán trái cây

Tràn lan đủ các loại như vầy

Riêng phần đặc sản mà em thích

Cố quốc ta còn mãi giữ đây

 

NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH

 


No comments: