Friday, March 18, 2022

VIỆT NAM LOAY HOAY SỬA SAI TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Việt Nam loay hoay sửa sai trong lĩnh vực dầu khí

 

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Việt Nam loay hoay sửa sai trong lĩnh vực dầu khí”. Việt Nam có nhiều mỏ dầu khí song giá xăng dầu luôn đắt hơn mức trung bình thế giới. Phải chăng có những sai lầm về chính sách dẫn đến điều này?

 

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/3178487062422246

No comments: