Wednesday, March 9, 2022

ĐIỆU BUỒN DÒNG SÔNG (ĐỖ BÌNH)

                                     ĐIỆU  BUỒN  DÒNG  SÔNGRéo rắc bên sông khúc nhạc sầu
Đàn ai não nuột vẳng đêm thâu.
Có phải tiếng buồn than trong gió
Thương cánh bèo trôi hoa về đâu?!
Con ngõ thẳng sao đời lắc lẻo?
Cây cầu tre vẫn dáng cheo leo!
Thế  kỷ con người xuyên vũ trụ
Sông quê, bờ dọc vẫn tranh nghèo!
Mùa lũ xóm làng dâng sóng biển,
Mưa chiều mái dột khổ triền miên!
Ngày nắng con kinh đào trơ đáy
Đám cỏ hoang chất ngất muộn phiền!
Em mắt ngọc bụi đường lữ thứ
Lấy chồng xa ôm giấc mơ hư!
Đời cơm áo, túp lều xiêu vẹo
Chút thơ ngây thôi cũng giã từ!

 

                                      ĐỖ BÌNH

No comments: