Tuesday, March 8, 2022

ĐỪNG KHÓC .... (ĐẶNG QUANG CHÍNH)

 

ĐA

Đừng khóc ...

 

Em hãy về ...

Đừng khóc ...

Cha mẹ ta còn đứng chờ em đó

Con sắp sinh cần an toàn khỏe mạnh

 

Đất nước Ukrania chúng ta

Sẽ không bao giờ khuất phục

Bọn độc tài khát máu láng giềng bên

Chúng ta sẽ vùng dậy đứng lên

 

Dân tộc ta hiền hòa

Sống vui với đồng bằng, sông núi

Sống hài hòa với các nước xung quanh

Nhưng sẽ dũng mãnh can trường chống bọn xâm lăng

 

Em hãy về ...

Đừng khóc ...

Dạy con ta sống hùng với hồn thiêng sông núi

Cha nó đây và bao người đã tử trận

 

Em hãy về ...

Đừng khóc ...

Nói với mẹ cha anh đã làm tròn bổn phận

Chiến đấu vì nước nhà, bảo vệ người dân

 

Em hãy về...

Đừng khóc...

Kể cho láng giềng tội ác bọn xâm lăng

Nói với mọi người, anh là lính, đã chết cho tình yêu quê hương, dân tộc !...

 

Đặng Quang Chính

No comments: