Wednesday, March 30, 2022

Ủ GIỌT TÀN ĐÔNG (NHẤT PHƯƠNG)

 


Ủ giọt tàn Đông

      Nhất-Phương


Nước ở phương nào nước tới đây?

làm mưa ướp trái sầu trên cây

màn mưa luân vũ, màn hư ảo

ủ giọt Đông tàn dưới vạt mây

 

Từng giọt ru êm tiếng hát buồn

ngoài kia lịm tím ánh chiều vương

gió lay, lá uốn mình ôm gió

mấy vạn năm dài gió có thương?

 

Tiếc thay nhánh lá đau vì gió

ngơ ngác đường quen, lây lất bay

dấu vết thời gian mòn mỏi đó

bao mùa bão cũ đến hôm nay

Mùa chuyển thầm khơi gợi nỗi niềm

làm sao xóa bóng chìm trong tim

phủ mớ Đông tàn lên bóng nhạt

 cuốn mối tơ làm chỉ rối thêm

 

Nước giữa lưng chừng nước cứ rơi

mênh mong vời vợi tiếng không lời

chim ngủ, lạnh lùng quên điệu hót

muôn thú xa dần những cuộc chơi

…………………………………………………

Đông khứ, Đông tàn.  Xuân đáo Xuân

Dường nghe chim trở giấc ngoài sân

Khóm hoa Thiên Điểu tươi màu lá

Khoát áo hoàng kim, thở rất gần.


     Nhất-Phương

 


No comments: