Wednesday, March 23, 2022

THÁNG BA-SN CON XUÂN LỘC (THANH THANH)

 


THÁNG BA - SINH-NHẬT CON - XUÂN-LỘC

  

 

Thuở ấy con tôi đẹp nhất làng,

Tháng ngày dệt mộng giỏi, giàu, sang.

Tôi đem tất cả tình cưng quý

Lót thảm cho con mỗi bước đàng.

 

Những tưởng ngày mai mộng nở hoa,

Vào đời rạng mặt với người ta...

Bỗng đâu trời đất dâng giông gió:

Tan giấc mơ xanh, đổ tháp ngà...

 

Nó vẫn đeo theo học chữ, từ;

Tôi đi “học” nghĩa, lý tân-thư.

Xưa: chôn sĩ-tử, thiêu kinh-sách!*

Nay: loạn luân-thường, đảo thực/hư!

 

*Tần Thuỷ-Hoàng

  thiêu hủy kinh-sách, chôn sống học-trò

 

Rồi nó thi xong, đạt điểm son,

Gửi thư vô trại, báo “tin dòn”:

“Ba ơi! con chúc Ba mau “đậu”

Để sớm... về nhà với chúng con!”

 

 Con ạ! Ba chưa “học” thuộc bài:

Toán đời đáp-số vẫn còn sai!

Nhân-văn không luận bằng tim óc

Mà tính bằng khoanh sắn, lát khoai!

 

Nó viết:  “Con nay đã lớn khôn,

Không còn nương nấp ngưỡng gia-môn,

Vào đởi vững cánh đương-đầu gió,

Đủ sức vươn lên... để tự-tồn!”

 

Rồi nó vào đời, trán ngửng cao!

Và đời... quật nó những đòn đau:

Vào trường đại-học: hồ-sơ nát!

Qua cổng công-nhân: lý-lịch nhàu!

 

Rồi nó ra khơi, hướng viễn-phương!

Và đời... bủa lưới chắn biên-cương;

Bản-thân cũng nếm mùi lao-ngục

Sớt với toản-dân nỗi đoạn-trường!

 

Tôi vẫn là tên tù biệt-giam,

Thân mình mà còn lo không kham!

Thương con lận-đận tuồng dâu-bể:

Thà xấu, khùng, hay ngu cho cam!

 

Nhưng nó kiên-trì, chẳng khóc rên,

Ngã mà không qụy, vẫn vươn lên.

“Xưa nay  nó viết  làm nên việc

Là những cao-nhân, ý-chí bền!”

 

Hết trại gần, rồi đến trại xa,

Tâm-tư xót nước lại thương nhà...

Nhưng tôi tin nó, đầy kiên quyết.

– Hãy vững vươn lên, Lộc của Ba!

 

 

 

                   THANH-THANH.

 


No comments: