Tuesday, March 29, 2022

LÀM QUEN (HOÀNG DŨNG)

 LÀM QUEN 

Hoàng Dũng


LÀM QUEN

Thoảng ghé ngang qua rất bất ngờ

Nhạc thi rộn nở thật nên thơ

Từng dòng cảm tác dâng sầu nhớ

Mấy đoạn tâm tư quyện ước mơ

Luyến ái ngày qua thời ngớ ngẩn

Tiếc thương một thuở tuổi si khờ

Thôi thì trang trải từng câu chữ

Nhắc lại cho đời chút mộng ngơ …


     Hoàng Dũng – 03/11/2022

No comments: