Wednesday, March 16, 2022

HÌNH ẢNH VÀ SLIDESHOWS ĐH ALASKA "THUYỂN VIỄN XỨ".

 

HÌNH ẢNH VÀ SLIDESHOWS ĐẠI HỘI ALASKA "THUYỀN VIỄN XỨ" (phần cuối)

Tuần này, Thukỳ tiếp tục đăng cho hết những slideshows do anh Nguyễn An đã thực hiện cho Đại Hội Alaska “Thuyền Viễn Xứ”.  Nhìn lại vài hình ảnh cũng như slideshows sẽ làm chúng ta nhớ rất nhiều những khuôn mặt thân yêu của thầy cô và bạn hữu.  Hy vọng sẽ được gặp đầy đủ mọi khuôn mặt thân ái ở Đại Hội Hawaii 2020 “Biển Tình”.

BTC Đại Hội Alaska xin thành thật cám ơn anh “phó nhòm” Nguyễn An đã bỏ thời gian chụp những tấm ảnh thật đẹp, và còn làm những slideshows quá tuyệt vời.

Xin bấm vào web để xem slideshows
No comments: