Wednesday, March 9, 2022

HÙN PHƯỚC TỪ THIỆN THÁNG 4/2022 (TT. THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 


HÙN PHƯỚC TỪ THIỆN THÁNG 4 NĂM 2022

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Kính bạch : Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni

Kính thưa : Quý Phật tử Đồng Hương

Ngày 26Tháng 3 năm 2022 con về Phú Yên và có chương trình từ thiện tại Phú Yên:

 

1/ Phát 300 phần quà , mỗi phần quà 10 ký gạo và 1 thùng mì khỏang 220.000vnd ( tương đương 10 Mỹ Kim)

 

2/ 10 ngày cơm cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh Viên Đa Khoa Phú Yên , mỗi ngày 350 suất =150 Mỹ kim

 

Con xin Chư Tôn Đức và quý Phật tử đồng hương , nhín chút ít phần chi dụng , hùn phước giúp đỡ những người nghèo khó khăn tại Phú Yên.

Sự trợ duyên của quý vị là niềm vui , niềm an ủi đến những người nghèo có những hoàn cảnh khó khăn

Tất cả công đức của Thiện Sự này con xin hướng đến chúng hữu tình đồng triêm lợi lạc.

 

Xin quý vị liên lạc với con qua số ĐIỆN THOẠI : 

405-510-6316

Địa chỉ :

LÊ KỲ

CHÙA VIÊN GIÁC

5101 NE 36st

Oklahoma City, OK.73121

 

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT

Oklahoma March 3.2022

THÍCH NGUYÊN NGUYỆNNo comments: