Friday, March 11, 2022

MỸ CẤM NHẬP DẦU CỦA NGA VÀ NHỮNG HỆ QUẢ (VOA- GS.TS. KHƯƠNG HỮU LỘC)

 


Mỹ cấm nhập dầu của Nga và những hệ quả

Trực tiếp: Câu chuyện Kinh tế với GS-TS Khương Hữu Lộc. Chủ đề ngày hôm nay là “Mỹ cấm nhập dầu của Nga và những hệ quả”. Giáo sư Khương Hữu Lộc phân tích về việc Mỹ cấm nhập dầu của Nga nhắm đến những mục tiêu gì và sẽ dẫn đến những tác động thế nào đến Nga, châu Âu và thế giới.

 

https://www.facebook.com/VOATiengViet/videos/998543274397204

No comments: