Wednesday, March 9, 2022

MAI TÔI VỀ PHÚ MỸ (LÊ KỲ- THÍCH NGUYÊN NGUYỆN)

 


MAI TÔI VỀ PHÚ MỸ

Mai tôi về nơi ấy

Ngày còn lẫn trong sương

Chiếc cầu chiều lãng đãng

Gót nhỏ vướng bên đường

Mai tôi về Phú Mỹ

Làng nhỏ bên triền sông

Bốn mùa ươm màu nắng

Mẹ quê nhóm lửa hồng

Mai tôi về Phú Mỹ

Con đường làng năm xưa

Lối mòn trong ký ức

Bóng mẹ tôi đợi chờ

Mai tôi về Phú Mỹ

Bạn bè mấy đứa quen

Có còn bao thương nhớ

Ngây ngô thuở sách đèn

Mai tôi về Phú Mỹ

Vẫn còn hoài trong tôi

Chiều quê khói lam tỏa

Thủng thỉnh đàn bò về

Mai tôi về Phú Mỹ

Tìm lại dấu chân xưa

Những ngày chân lấm đất

Biết nói sao cho vừa

Mai tôi về Phú Mỹ

Làng nhỏ bên triền sông

Nhà tôi hàng dậu vắng

Mẹ tôi hóa phiêu bồng

Mai tôi về Phú Mỹ

Mai tôi về Phú mỹ

Oklahoma March 3.2022

Lê Kỳ ( THÍCH NGUYÊN NGUYỆN


No comments: