Wednesday, March 9, 2022

THƠ ẤU NGÀY XƯA (BẰNG SƠN)

THƠ ẤU NGÀY XƯA

 

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

Như gió thoảng tuổi đời nửa thế kỷ

Ta bàng hoàng nhìn lại bóng thời gian

Thuở ấu thơ đuổi bướm tắm nắng vàng

Ôm hoài bảo cánh chim trời biển rộng

 

Tìm lại vết chân xưa đầy lối mộng

Những hẹn hò tình tự thật ngây ngô

Cành phượng hồng hoa tím rất đơn sơ

Làm kỷ vật tặng người yêu nhỏ bé

 

Rồi lặng lẽ một chiều trong buồn tẻ

Gói tình đầu trả lại với quê hương

Giấu lệ nhoà xin lỗi hẹn người thương

Đừng mong đợi khi cánh diều rẽ gió

 

Em còn giữ cánh phượng hổng năm đó

Hay chôn vùi màu hoa tím anh trao

Âu cũng là thơ dại buổi hôm nao

Thời thơ ấu đường tình như cơn gió………

 

🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂🍂

 

Thơ ấu ngày xưa

Bằng Sơn

 


No comments: