Wednesday, March 16, 2022

CHIỀU (THANH THANH)

 


CHIỀU.

 

 

Chiều nay trời đẹp vô ngần,

Hai ta nghỉ việc nằm gần bên nhau.

 

Nhà ngang tưởng mấy tầng lầu,

Lá bay qua cửa: muôn màu bướm hoa.

Chim sâu cũng ngỡ sơn-ca,

Nghe đàn chim ngói nói là họa-mi.

 

Cảnh nghèo nghĩ nữa mà chi,

Trăm ngàn hận tủi quên đi một chiều.

Sống vui với tấm tình yêu,

Vợ+chồng ai hạnh-phúc nhiều hơn ta?

 

Ngày mai, cuộc sống phiền-hà

Lại làm ta mệt, làm ta nhọc lòng.

 

Nhưng đời dù mấy long-đong

Cũng còn những phút thong-dong thế này.

Hai ta lại gối kề tay,

Nằm im không rượu mà say ái-tình...

 

THANH-THANH

 


No comments: