Tuesday, March 29, 2022

TAY EM ÔM SÚNG MÀ MẮT EM THẬT BUỒN (LUY DANG)

 

Nếu tôi là địch thủ của Cô, tôi sẽ để Cô bắn tôi trước vì tôi sẽ ko đủ can đảm bóp cò bắn hạ Cô...

 

Tay Em Ôm Súng Mà Mắt Em Thật Buồn

Luy Dang

 

 

Tay em ôm súng mà mắt em thật buồn

Không hận thù nhưng em phải ra trận

Viên đạn bay ra khỏi nòng em không thật nhắm vào ai Những anh lính Nga chúng ta đã từng là bạn

Sao lại xâm lăng tàn phá quê em

Chẳng đặng đừng em phải siết tay vào cò súng

Đạn trúng tim anh em buồn não nuột

Tình thật trong lòng em có muốn thế đâu

Chiến tranh nào phải để cho nhau

Và em tin cả anh cũng đâu muốn thế

Trời đang xanh, tuyết tan và hoa hướng dương sắp mọc

Sao chúng ta lại hướng mũi súng vào nhau

Viên đạn bay ra lòng em quặn thắt

Em nào đâu có muốn bắn nhau

 

LUY DANG

No comments: