Tuesday, October 4, 2022

CHỚM THU (NHẤT HÙNG)

 CHỚM THU 

 

Sáng nay lành lạnh gió heo may

Thấp thoáng thu về trên ngọn cây 

Lấp lánh ven rừng chùm nắng sớm 

Lung linh chót lá giọt sương mai 

Rụt rè sóc nhỏ nhìn chào khách 

Ríu rít chim non hót gọi bầy

Đáy nước hồ trong soi bóng sắc

Trời xanh lờ lững mấy tầng mây 

 

Nhất Hùng

 


No comments: