Sunday, October 2, 2022

MÙA ĐÔNG VỀ VỘI VÃ (PHẠM ANH DŨNG)

 

 


MÙA ĐÔNG VỀ VỘI VÃ

  

Phạm Anh Dũng)

 

Mùa đông về vội vã

Giọt nắng chiều tàn xa

Một mình ta với bóng

Chạnh nhớ chuyện long đong

 

Mùa đông buồn gió thổi

Lá khô lá rơi rơi

Lận đận trên lối cũ

Ta với ta quạnh hiu

 

Xót xa, loanh quanh kiếm con đường

Làm sao lãng quên nỗi đau lạnh vắng

Nhớ xưa lạc theo gót chân người

Rồi làm sao đây!

 

Mùa đông chiều dần tối

Lạnh giá trời mưa sa

Một mình ta, không lối

Ta vẫn mãi mình ta ...

 

Phạm Anh Dũng

 


No comments: