Sunday, October 2, 2022

TRẨY NHÁNH SƯƠNG MÙ (PHẠM NGỌC)

                                          


Trẩy Nhánh Sương Mù 


(thơ Phạm Ngọc)


Hạ về thay áo

Xôn xao bờ cỏ

Em về bỗng nhiên

Hồn anh mở ngõ


Hanh vàng giọt nắng

Xanh màu áo lụa

Trên những ngổn ngang

Tim anh giao mùa


Tình như cánh gió

Chuyển hướng ai ngờ

Xô con nước vỡ

Tan hoang bến bờ


Em đi mùa lá

Tím biếc trời thu

Mất nhau từ đó

Trẩy nhánh sương mù


No comments: