Wednesday, June 7, 2023

LÀM CHỒNG (TRÍCH BLOG NGƯỜI PHƯƠNG NAM)

 

Làm Chồng... 

Bẩm sinh ta đã ... hiền lành

Từ khi lấy vợ trở thành hiền khô

Còn nàng thuở ấy ngây ngô

Từ khi xuất giá thành cô ... "sếp xòng"

Suốt ngày oán trách với chồng

Lúc xưa thì vậy, giờ không còn gì ...

Cái hôm mà nàng vu quy

Ta biết ta sẽ bị đì ... lai rai

Khổ thân cho kiếp con trai

Một lần lấy vợ bằng hai lần ... mù

Lưng thì mỗi ngày một gù

Cày ba bốn job để ... bù nàng tiêu

Ngày xưa thì giống ... Triển Chiêu

Ngày nay thì tựa lão tiều phu gia

Ngày xưa mỗi tuần tặng quà

Bởi vì ... stock đang đà đi lên

Ngày nay stock lênh đênh

Thua ba bốn vố buồn tênh mặt mày

Lương bổng không đủ trải bày

Tiền đâu quà cáp như ngày xa xưa

Ngày trước nàng dạ nàng thưa ...

Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh

Anh tưởng hoa ở trên cành

Bao giờ cũng đẹp, tươi xanh bốn mùa

Lời nói kh ng mất tiền mua

Nên anh ... ngọt lại cho vừa lòng nhau

Bây giờ chẳng hiểu vì đâu

Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm

Còn mặt thì cứ hầm hầm

Nàng trợn một cái, ta ... bầm mấy hôm

Việc nhà chẳng chịu trông nom

Shopping một bận, ba hôm mới về

Nhà thì đang ở nhà thuê

Phòng ốc chật hẹp, bốn bề ngổn ngang

Muốn tìm đôi vớ mà mang

Phải mất cả tiếng, bươi ngang đồ nàng

Ngày ngày đọc báo thời trang

Hễ ra mốt mới, nàng mang về liền

Nàng rất có khiếu xài tiền

Nàng mà đã thích mua liền chẳng tha

Tuần sau mốt mới khác ra

Mốt ... mới tuần trước ... lau nhà chẳng thương

Ngày xưa đón nàng ở trường

Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông

Ngày nay về ở với chồng

Mặc kệ chồng ngóng, chồng trông, chồng chờ

Còn nàng thì cứ hững hờ

Nàng nói sáu rưỡi, mười giờ chưa xong

Suốt ngày đi chơi vòng vòng

Đêm về la bịnh, bảo chồng đấm lưng

Quanh năm nàng ... mệt chừng chừng

Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng

Đi bác sĩ, mua thuốc thang

Cũng không chữa hết bịnh nàng hay la

Khi ta làm hết việc nhà ...

Tự nhiên nàng khoẻ, tức là ... ngủ ngon

Lúc nghĩ tới chuyện ... có con

Nàng " hứ " một cái, chẳng còn thiết tha

Ra đường thấy vợ người ta

Về nhà thấy vợ, ... tu cha cho rồi ...

Nhưng lỡ ăn kiếp, ở đời

Cắn răng chịu đựng, chờ thời đổi thay

Biet đâu sẽ có một ngày

Ta có cơ hội giải bày vợ hay

May ra vợ có ... nương tay

Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu

Làm chồng phải nhớ lấy câu,

"Nhì trời, nhất vợ" làm câu ... răn mình

 

 

Hàng lượm,

 


No comments: